Uppdrag om genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Uppdrag om genomförande av nordisk slutkundsmarknad (pdf 59 KB)

Uppdraget har redovisats:

2013-06-16

Diarienummer:

2012-102541

Kontaktperson:

Marielle Lahti

Uppdrag om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivisering

Uppdrag om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivisering (pdf 560 KB)

Uppdraget har redovisats:

2013-04-30

Diarienummer:

2012-102153

Kontaktperson:

Marielle Lahti

Uppdrag att lämna förslag till ändringar i naturaslagen (2005:403)

Uppdrag att lämna förslag till ändringar i naturaslagen (2005:403) (pdf 786 KB) 

Uppdraget har redovisats:

2013-01-17

Diarienummer:

2012-102151

Kontaktperson:

Johan Carlsson

Uppdrag att utreda och föreslå utformning av en modell reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Uppdrag att utreda och föreslå utforming av en modell reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (pdf 647 KB)

Uppdraget har redovisats:

2013-04-18

Diarienummer:

2012-101615

Kontaktperson:

Göran Heldesten

Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori (pdf 882 KB)

Uppdraget har redovisats:

2013-04-30

Diarienummer:

2012-101614

Kontaktperson:

Linda Werther

Vindlov.se - webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Vindlov.se - webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd 

Uppdraget har redovisats:

Pågår löpande

Diarienummer:

Inget diarienummer på Ei

Kontaktperson:

Ei ska bistå i Energimyndighetens uppdrag

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer 

Uppdraget har redovisats:

2012-12-30

Diarienummer:

2012-100120

Kontaktperson:

Göran Ek

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer 

Uppdraget har redovisats:

2012-12-30

Diarienummer:

2012-100120

Kontaktperson:

Göran Ek

Konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el

Konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el

Uppdraget har redovisats:

2012-11-01

Diarienummer:

2012-100119

Kontaktperson:

Jens Lundgren

Uppdrag sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningarna för el - och naturgasmarknadens aktörer

Uppdrag sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningarna för el - och naturgasmarknadens aktörer

Uppdraget har redovisats:

2012-11-01

Diarienummer:

2012-102112

Kontaktperson:

Thomas Björkström

Uppdrag värmemarknaden

Uppdrag värmemarknaden

Uppdraget har redovisats:

2012-06-30

Diarienummer:

2012-100066

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag elområden 

Uppdrag elområden (regleringsbrev 2012) och diarienummer 2012-100105 (pdf 545 KB)

Uppdraget har redovisats:

2012-05-10

Diarienummer:

2012-100105

Kontaktperson:

Therese Lager