Uppdrag att bereda en ansökan om givande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144)

Uppdrag att bereda en ansökan om givande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144) (pdf 590 KB)

Uppdraget har redovisats:

2011-12-15

Diarienummer:

2011-103102

Kontaktperson:

Annika Bjöklid

Uppdrag att utreda systemet anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden

Uppdrag att utreda systemet anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden (pdf 723 KB)

Uppdraget har redovisats:

2011-05-30

Diarienummer:

2011-102923

Kontaktperson:

Anna Berr

Uppdrag att bereda ett ärende om återkallelse om koncession enligt naturgaslagen (2005:403)

Uppdrag att bereda ett ärende om återkallelse om koncession enligt naturgaslagen (2005:403) (pdf 490 KB)

Uppdraget har redovisats:

2011-12-12

Diarienummer:

2011-102617

Kontaktperson:

Jonas Grape

Uppdrag till Ei att utreda effekterna av utjämning av elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort

Uppdrag till Ei att utreda effekterna av utjämning av elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort (pdf 803 KB)

Uppdraget har redovisats:

2011-04-26

Diarienummer:

2011-102572

Kontaktperson:

Johan Carlsson

Uppdrag elområdets termologi

Uppdrag elområdets termologi

Uppdraget har redovisats:

2011-07-01

Diarienummer:

2011-102561

Kontaktperson:

Remy Kolessar

Uppdrag värmemarknaden

Uppdrag värmemarknaden

Uppdraget har redovisats:

2011-06-30

Diarienummer:

2011-100139

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Uppdraget har redovisats:

2012-03-01

Diarienummer:

2011-101269

Kontaktperson:

Therese Lager

Uppdrag nordisk slutkundsmarknad för el - status rapport

Uppdrag nordisk slutkundsmarknad för el - status rapport

Uppdraget har redovisats:

2011-09-15

Diarienummer:

2011-102884

Kontaktperson:

Daniel Norstedt