Några av våra paneldeltagare för dagen

Vi deltar från Ei i följande programpunkter