Kundernas förtroende för energimarknaderna och deras aktörer är lågt. Många kunder är också ofta ointresserade av el och vet till exempel inte alltid att de kan ha olika leverantörer för el och för elnätet.

Trots detta förespråkas både i Sverige och inom EU att kunden i framtiden ska bli alltmer aktiv genom att till exempel ställa högre krav på sin leverantör, byta elleverantör oftare, börja producera egen el och dra ner på sin energikonsumtion.

Frågan är hur det låga förtroendet för elmarknaden påverkar kundens vilja att vara aktiv?

För att hjälpa kunden att bli mer aktiv kan energimarknadens aktörer erbjuda olika typer av tjänster eller produkter. Det kan vara:

  • energirådgivning
  • möjlighet att visualisera sin förbrukning
  • att använda sig av tidsdifferentierade effekttariffer.

Inom ramen för uppsatsen kan sambandet mellan kundernas förtroende för elmarknaden (till exempel sin elhandlare eller elnätsföretag) och kundens vilja att vara aktiv studeras.

Kontaktperson: Thomas Björkström, Samordnare Konsumenträtt. Skicka e-post till student@ei.se