1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och idag är vi en del av den europeiska elmarknaden. Försäljningen av el är konkurrensutsatt och kunderna har cirka 120 företag att välja mellan. Många kommunägda företag som bedriver bland annat eldistribution har startat elhandel de senaste åren. Trots att kunderna kan köpa el från vilken elhandlare som helst är många elhandlare starka lokalt.

Inom ramen för uppsatsen kan en kartläggning och analys av konkurrenssituationen bland elhandlare göras.

Även en kartläggning av ägarförhållanden skulle kunna göras för att få en mer komplett bild. Frågor som kan besvaras är till exempel:

  • Varför är många elhandlare starka lokalt?
  • Hur konkurrerar elhandlare i Sverige?

Kontaktperson: Elin Brodin, Analytiker/ekonom Konsumenträtt. Skicka e-post till student@ei.se