Under sommarveckorna har de bland annat granskat en stor del av det material som företagen är skyldiga att skicka in till Ei varje år. På Ei:s avdelning nätreglering till exempel, har uppgiften varit att granska företagens inskickade årsrapporter.

- Det bästa med jobbet är att se hur redovisning fungerar i verkligheten och få använda allt man pluggat i praktiken, säger Christopher Olsson som utbildar sig till företagsekonom.

Lillit Ottosson och Louise Goding studerar båda nationalekonomi till vardags. På Ei har de jobbat på avdelningarna teknisk analys respektive konsumenträtt.

- Det roligaste med det här jobbet är att det vi gör är viktigt för Ei eftersom myndigheten använder uppgifterna i andra sammanhang. Det är ett stort eget ansvar, vilket jag tycker är jättekul, säger Lillit Ottosson.

Att Ei tar in relativt många sommarjobbare och att perioden är så lång som tio veckor ser alla tre som en stor fördel.

- Dels hinner man fråga och komma in i jobbet innan många i den ordinarie personalstyrkan går på semester, dels har vi sommarjobbare haft väldigt kul tillsammans, säger Louise Goding.

Ei tackar alla sommarjobbare för ett bra arbete!

Tillbaka till studierna - Ei säger tack och hej till årets sommarjobbare

by , https://ei.se, 2015-08-18 10:34:44

Under tio sommarveckor har Christopher Olsson, Lillit Ottosson och Louise Goding granskat företagens årsrapporter, kontrollerat inrapporterad avbrottsdata och jämfört elhandelspriser.

Christopher, Lillit och Louise är tre av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nio sommarjobbare som nu är på väg att avsluta sommarens arbete på Ei för att återgå till sina studier på universitet och högskolor.

Under sommarveckorna har de bland annat granskat en stor del av det material som företagen är skyldiga att skicka in till Ei varje år. På Ei:s avdelning nätreglering till exempel, har uppgiften varit att granska företagens inskickade årsrapporter.

- Det bästa med jobbet är att se hur redovisning fungerar i verkligheten och få använda allt man pluggat i praktiken, säger Christopher Olsson som utbildar sig till företagsekonom.

Lillit Ottosson och Louise Goding studerar båda nationalekonomi till vardags. På Ei har de jobbat på avdelningarna teknisk analys respektive konsumenträtt.

- Det roligaste med det här jobbet är att det vi gör är viktigt för Ei eftersom myndigheten använder uppgifterna i andra sammanhang. Det är ett stort eget ansvar, vilket jag tycker är jättekul, säger Lillit Ottosson.

Att Ei tar in relativt många sommarjobbare och att perioden är så lång som tio veckor ser alla tre som en stor fördel.

- Dels hinner man fråga och komma in i jobbet innan många i den ordinarie personalstyrkan går på semester, dels har vi sommarjobbare haft väldigt kul tillsammans, säger Louise Goding.

Ei tackar alla sommarjobbare för ett bra arbete!

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.