Examensarbetet omfattar normalt 20 veckor och söks som en vanlig tjänst. Som examensarbete på Ei så ger vi dig handledning genom ditt arbete. Efter godkänd rapport utbetalas också en ersättning på 20 000 kr.

För att söka ett examensarbete behöver du ett CV, personligt brev och betygsutdrag.