Ei är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Ei:s räkning i rekryteringsverktyget Varbi.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret (används ej i alla rekryteringsprocesser)
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer

Vad ska uppgifterna användas till?

Ei använder uppgifterna för att administrera din jobbansökan eller prenumeration på lediga jobb. Din ansökan kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar in informationen du lämnat i samband med dessa ärenden.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto för att prenumerera på lediga tjänster är samtycke. För behandlingar inom rekryteringsprocessen är den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse". Vidare är det en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen, så som rekryterande chefer och fackliga representanter.

Vid en anställning kommer personuppgifterna att delges till HR för avtalsskrivning och arkivering i personalakt. Denna information kommer från rekryteringsverktyget samt ansvarig rekryterare på HR.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du inte blir anställd hos Ei kommer dina personuppgifter att raderas från rekryteringsverktyget 24 månader efter att rekryteringen avslutats. Blir du anställd av Ei kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras.

Vid prenumeration på lediga jobb kommer dina personuppgifter att raderas från vårt system 12 månader efter att du registrerat dina uppgifter. 30 dagar innan uppgifterna raderas får du ett mejl med förfrågan om eventuell förlängning av din prenumeration.

Din rätt att ta del av eller begära radering av personuppgifter som Ei behandlar

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Ei har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du kan själv uppdatera din användarprofil genom att logga in i Varbi. Du kan även avsluta eller hantera jobbprenumerationer i din användarprofil.

För att avsluta ditt användarkonto kontakta oss via e-post: eifunkhr@ei.se

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet för Ei. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY).

Om du har frågor om kravspecifikationen i tjänsten ta då kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.