Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Statistik och öppna data

Här har vi samlat Energimarknadsinspektionens (Ei) statistik. Du hittar statistik om el, naturgas, fjärrvärme och vår öppna data.

Vill du veta när vår statistik uppdateras?

Statistiken uppdateras

Datamängd

Tidpunkt

Avbrottsdata (leveranssäkerhet)

Årligen, vanligtvis i december

Elpriser (historiska jämförpriser på avtal)

En gång i månaden runt den 16:e - 18:e

Andel elavtal (kunder per avtalstyp)

Varannan månad runt den 23:e

Elnätsavgifter (nätavgifter)

Årligen, vanligtvis i slutet på mars

Årsrapporter elnätsföretag (ekonomiska och tekniska uppgifter)

Årligen, vanligtvis i oktober

Årsrapporter gasnätsföretag (ekonomiska och tekniska uppgifter)

Årligen, vanligtvis i oktober

Årsrapporter fjärrvärmeföretag (ekonomiska och tekniska uppgifter)

Årligen, vanligtvis i oktober

Hjälp oss bli bättre

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår statistik. Vi vill gärna ha in synpunkter från dig som användare.

Lämna synpunkter så här

Beskriv så tydligt som möjligt vad som kan förbättras och skriv om vi får kontakta dig om vi vill veta mer.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.