Årlig rapport kärnkraftföretag

search

För att minska riskerna med samägandet i kärnkraften finns gemensamma branschetiska regler för informationsutbytet mellan företagen. Ei publicerar varje år en årlig rapport (uppförandekod/Code of Conduct) från respektive företag, med eventuella kommentarer från observatörerna.