Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:39:15

Föreskrifter

Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras i nummerordning (EIFS) och är uppdelade utifrån områdena el, naturgas och fjärrvärme och fjärrkyla.

På webbplatsen finns också vissa föreskrifter och allmänna råd som har upphört att gälla. Observera att upphävda föreskrifter fortfarande kan vara tillämpliga till följd av övergångsbestämmelser.

Ei förfogar över vissa föreskrifter som Statens energimyndighet har kungjort. Då kallas de för författningssamling, STEMFS. Detta beror på att Ei:s verksamhet tidigare fanns inom denna myndighet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL