• Status i tariffprojektet – rapport skjuts fram

  Skapad: Granskad:

  Arbetet i tariffprojektet fortskrider, men den statusrapport som var planerad att publiceras i början av året skjuts fram. Orsaken är att det krävs en djupare analys av ett antal frågor.

 • Sammanfattning från expertgruppsmöte i november

  Skapad: Granskad:

  Den 25 november 2020 hölls ett expertgruppsmöte i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. På mötet diskuterades bland annat hur residualkostnaderna kan hanteras.

 • Tack för synpunkter - ny statusrapport på gång

  Skapad: Granskad:

  I somras publicerade Energimarknadsinspektionen (Ei) en promemoria som beskrev hur långt arbetet kommit i projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Nu har de synpunkter som kommit in tagits om hand och en ny statusrapport är under arbete.

 • Kom gärna med inspel till Ei:s tariffprojekt

  Skapad: Granskad:

  I början av juli publicerade Energimarknadsinspektionen (Ei) en promemoria som beskriver hur långt arbetet kommit i projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Fram till den 18 september har intressenter möjlighet att komma med inspel och synpunkter på promemorian.

 • Material inför dialogmötena i oktober

  Skapad: Granskad:

  I oktober har Energimarknadsinspektionen (Ei) bjudit in elnätsföretag till dialogmöten om utformningen av elnätstariffer. För att de deltagande företagen ska kunna förbereda sig publiceras här ett underlag inför mötena. Även kundföreträdare har bjudits in till ett möte och även underlag till detta möte finns nu tillgängligt.