• Nu har Ei publicerat EIFS 2015:9

  Skapad: Granskad:

  Nu kan du ta del av EIFS 2015:9 Föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten.

 • Ei ändrar i föreskrift för avbrottsrapportering

  Skapad: Granskad:

  Förslag till ändringsföreskrift skickades ut på remiss den 12 oktober och efter att remissvaren hanterats beslutade Ei den 19 november 2015 att ändra i den nya föreskrift EIFS 2015:4 som bestämmer hur elnätsföretagen ska rapportera elavbrott och som börjar gälla 1 januari 2016. 

 • Särskild rapportering från den 1 januari 2016

  Skapad: Granskad:

  Från den 1 januari 2016 ska innehavare av nätkoncession för linje eller område rapportera uppgifter om långvariga och omfattande elavbrott eller allvarliga leveranssäkerhetsproblem till Ei (enligt 3 kap. i EIFS 2015:4). Här finner du de mallar du ska använda för att rapportera in uppgifterna till oss.

   

 • Nu har vi uppdaterat informationen

  Skapad: Granskad:

  Eftersom den reviderade föreskriften innebär att elnätsföretagen behöver anpassa sina inrapporteringssystem har Ei nu uppdaterat informationen på ei.se som rör elnätsföretagens inrapportering av elavbrott.

  För att underlätta företagens utvecklings- och anpassningsarbete har Ei tagit fram en ny XML-specifikation och ett nytt XML-schema som ska användas för inrapportering av avbrottsdatat. Filtestprogrammet har också anpassats.

  Observera att den reviderade föreskriften ska tillämpas vid insamlingen av avbrottsdata för år 2016, det vill säga den data som ska rapporteras till Ei senast den 31 mars 2017.

 • Ny föreskrift om avbrottsrapportering

  Skapad: Granskad:

  Nu finns ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten” publicerade på ei.se.

 • Nytt datum för när föreskrift börjar gälla

  Skapad: Granskad:

  Ei kommer att senarelägga datumet för när revideringen av föreskriften och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten. Det betyder att revideringen av föreskriften tidigast kommer att träda i kraft 2016 och att den första rapporteringen som elnätsföretagen behöver göra börjar 2017.