Vad är det du betalar för? Och till vem?

Kort sammanfattat skulle man kunna säga att dina elkostnader består av tre saker:

  1. Elanvändning – betalas till elhandelsföretaget (elhandelsavtal)
  2. Transport av el till hemmet – betalas till elnätsföretaget (elnätsavtal)
  3. Energiskatter och avgifter – betalas till staten

Utöver det tillkommer moms på 25 procent för de tre posterna. *Energiskatten är för närvarande 35,3 öre/kWh exklusive moms. Invånare i kommuner som har reducerad energiskatt betalar 25,7 öre/kWh exklusive moms.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har bra information om elräkningen, dina kostnader för elcertifikat, med mera

*Riksdagen har beslutat (2018) att energiskatten skulle flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det gör att även momsen på energiskatt flyttas till elnätsfakturan. Det innebär inga ökade kostnader, bara en förflyttning av skattekostnaden.