Teckna och byta avtal

Det är enkelt att byta och teckna nytt elavtal

För att få el till bostaden behöver du ha två avtal (elnätsavtal och elhandelsavtal ), ett för att använda elnätet och ett för elen du använder.

Eftersom du måste använda elnätet som finns där bostaden ligger kan du inte välja vem du vill teckna elnätsavtal med. Däremot kan du välja vem du vill för elen du förbrukar.

Elnätsavtalet för att använda elnätet tecknar du med elnätsföretaget som äger elnätet och elledningar där bostaden finns. Du kan läsa mer om anslutning till elnätet och elnätsavgift på ei.se. På Svenska kraftnäts webbplats kan du ta reda på vilket elnätsföretag som äger nätet där bostaden ligger

Elhandelsavtalet för den el du förbrukar tecknar du med elhandelsföretaget. Du kan välja vem du vill bland drygt 130 elhandelsföretag. Om du är nyinflyttad kan du räkna med att få erbjudande och extrapriser på nya elavtal. Men tänk på att när den rabatterade perioden är slut kan ditt avtal övergå i ett betydligt sämre. Jämför därför elavtal i lugn och ro här på Elpriskollen för att hitta det billigaste och bästa avtalet för dig. Här får du veta vad det är du betalar för.

Så här gör du för att byta elhandelsavtal:

  1. Börja med att kontrollera hur ditt nuvarande avtal ser ut. Här kan du läsa mer om olika avtalstyper. Det kan vara dyrt att byta elhandelsföretag om du har ett tidsbestämt elavtal (med exempelvis bindningstid) och bryter det i förtid. Är du osäker kan du kontakta din nuvarande elhandlare för att ta reda på vilken typ av avtal du har just nu. 
  2. Kontakta sedan det elhandelsföretag som du vill byta till. I de flesta fall räcker det med ett telefonsamtal eller att du tar kontakt via elhandlarens webbplats. Innan du väljer kan du kolla om företaget finns på klagomålslistan hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. 
  3. När du tecknat ett elavtal informerar ditt nya elhandelsföretag det elnätsföretag som du är ansluten till om bytet.
  4. Elnätsföretaget läser av din elmätare. Sedan skickar de mätarställningen till ditt gamla och nya elhandelsföretag.
  5. Slutligen meddelar elnätsföretaget ditt gamla elhandelsföretag att du bytt elavtal.

Guide för att välja elavtal

Vi vill tipsa dig om:

Vad du bör tänka på när du ska välja elavtal - Konsumenternas Energimarknadsbyrå 

Vill du veta mer om elområden?

Elpriserna kommer periodvis att variera mellan våra olika elområden. Här kan du läsa mer om vad elområden är för något och varför de finns. Du kan också ta reda på vilket elområde du tillhör.

Elområden på ei.se

Elområden hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå här kan du också ta reda på vilket område du tillhör. Mer information och en visuell karta över elområden finns hos Svenska kraftnät

Har du frågor?

Ställ din fråga i vårt konsumentforum