Tillbaka till Ei tipsar

Vad är en skälig anslutningsavgift?

Vad är en skälig anslutningsavgift?

Om du har en villa, sommarstuga eller en annan anläggning som behöver anslutas till elnätet så är det ditt elnätsföretag som ansvarar för denna anslutning. Enligt ellagens bestämmelser ska denna anslutning ske på skäliga villkor. Men vad betyder egentligen skäliga villkor?

Skälig anslutningsavgift

Ei har tagit fram en schablonmetod för att beräkna den högsta skäliga anslutningsavgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16–25 A. Schablonmetoden tillämpas vid prövning av anslutningar till anläggningar som befinner sig 0 – 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät.

  • 0–200 meter 29 000kr
  • 200–600 meter 29 000 kr + 248 kr/meter
  • 600–1200 meter 128 200 + 542 kr/meter
  • 1200–1800 meter 453 400 + 329 kr/meter

Observera att avgifterna visas exklusive moms. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Ei använder inte någon schablonmetod för anslutningar över 1 800 meter eller om säkringsstorleken överstiger 25 A utan gör då en individuell bedömning i varje fall.

Delningsprincipen

Har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger. Läs mer i Ei:s PM - metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter. 

Du har rätt att få din anslutningsavgift prövad av Ei.

Länkar

PM – metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter (pdf 665 KB)

Få dina anslutningsvillkor prövade av Ei - Ansökan (pdf 353 KB)

Inlägg om anslutningsvillkor på Ei:s webbplats

Ei:s konsumentforum