Luononkaasu

Sie saatat muuttaa kaasukauppaa mutta et kaasuverkko leverantööriä. Koska se vieläki on olemassa hinnaneroja yrityksitten välissä saattaa se joka muuttaa tyyrhiimästä halvimphaan kaasukauphaan säästää aika laila rahhaa.

Näin sie muutat kaasukauppaa

  • Sie saatat verrata hintoja Kaasuhintakollissa (Gaspriskollen) jota Kuluttajitten Enersjimarkkinatoimisto hoitaa (Konsumenternas Energimarknadsbyrå).
  • Jos sie haluat muuttaa luononkaasukauppaa sie otat yhteyttä uuen kaupan kans ja tuletta sopimuksheen uuesta aavtaalista. Sitten se uusi kauppa ja sinun verkkoyritys järjestävät vaihton käsittelyn.
  • Huomaa ette sie et saata ilman kostanuksia taittaa aavtaalin ja muuttaa uutheen juoksevan aavtaalin aikana.
  • Kun oletta sitonheet aavtaalin uusi kaasukauppa lähättää ilmotuksen vaihtosta verkkoyrityksheen. Sen pittää tehhä 14 päivää ennen kun myynti alotethaan.

Sie et saata muuttaa verkkoyritystä

Sulla pittää olla aavtaali sinun paikalaisen kaasuverkkoyrityksen kans ennen kun saat sinun kaasun talhoon. Koska se on vain kaasu joka on kilpailun kohteena se ei mene tahtoa muuta verkkoyritystä.

Verkkoyritys omistaa kaasuröörit ja kaasumittarin ja valvoo ette kaasun minkä olet ostanu avathaan sulle. Jos haluat tietää mikä verkkoyritys se on missä sie asut sie saatat kysyä kunnalta.

Kaasuverkkoyrityksitten hintoja Enersjimarkkinainspeksjuuni rekleeraa ja tarkistaa. Tarkotus on ette sie asiakhaana saat maksaa kohtuulisen hinnan verkkoyrityksitten palveluista.

Kollaa kaasuhintoja http://www.gaspriskollen.se/

Täältä löyät vereksiä luononkaasun hintoja. On olemassa eri tyypin hinta-aavtaalia mitä mennee valita esimerkiks fasta hinta ja liikkuva hinta. Sen lisäks näytethään tietoja niin kututulle jatkossa olevalle hinnale jonka saat jos et ole tehny oman valinan. Kaasuhinnankollia ohjaa Kuluttajitten Enersjimarkkinatoimisto (Konsumenternas Energimarknadsbyrå).

Kuluttajitten Enersjimarkkinatoimisto on ittenäinen toimisto joka ilman kostanuksia ilmottaa ja antaa ohjeita kysymykshiin jokka koskevat enersjimarkkinaa.