Kaukolämmitys

Vaikka yksityiselä kaukolämmityksen asiakhaala on suhteelisen heiko asema kaukolämmitysyrityksen eessä on silti vissi suoja sulla joka olet kaukolämmityksen asiakas.

Sinun suoja kaukolämmityksen asiakhaana

  • Jos sinun kaukolämmitysyritys haluaa muuttaa aavtaalin villkooria sinun haitaks sillon yritys häätyy ilmottaa sulle viimisthään kaks kuukautta ennen kun uuet villkoorit alkavat jällaamhaan. Kaukolämmitysyritys häätyy kans mutiveerata miksi esimerkiks hinnannousu on asialinen.
  • Jos esimerkiks sinun verkkoyritys haluaa nostaa hintaa sillon sulla on oikeus tahtoa neuvottelun. Siinä yhteyvessä kun tahot sellaista sulla on oikeus saa sen informasjuunin jonka tarttet ette neuvotella yrityksen kans.
  • Jos ette tule sopimuksheen sillon kaukolämmitysyritys häätyy ilmottaa sulle suulisesti eli preivin kautta ette neuvottelu on lopetettu. Ja mikä on syynä miksi tet ette ole pääsheet sopimuksheen.
  • Sulla on sillon maholisuus ette hakea meetlinkiä kaukolämmityksen lautakunnasta. Kolmen viikon sisäle häätyy hakemus meetlinkistä tulla Kaukolämmityksen lautakunthaan (Fjärrvärmenämnden). Sie häyt pittää huolen ette sinun hakemus meetlinkistä on tullu kaukolämmityksen lautakunthaan kolmen viikon sisäle siittä päivästä kun neuvottelu lopetethiin.
  • Jos kaukolämmitysyritys ei ole ilmottanu sulle muutetuista aavtaalin villkoorista niilä ei ole oikeus ottaa käythöön uusia aavtaalin villkooria. Niilä ei ole myöskhään oikeus soveltaa uusia villkooria ennen kun on menny kolme viikkoa siittä ette neuvottelu eli meetlinki on lopetettu.
  • Sulla on maholisuus sanoa ylös sinun kaukolämmityksen aavtaalin ilman kostanuksia Normaali ylössanomisaika pruukaa olla kolme kuukautta. Kontaktaa sinun kaukolämmityksenyritystä jos haluat sanoa ylös aavtaalin.

Kuluttajansuoja kaukolämmityksen katkossa

On olemassa vissit villkoorit joita kaukolämmitysyritys häätyy seurata ennen kun saapi sulkea kaukolämmityksen sinun asunosta eller huonheesta.

Kaukolämmitysyritykselä on oikeus sulkea sinun kaukolämmityksen jos sie kuluttajana et ole huolehtinu sinun velvolisuuksia aavtaalin mukhaan, esimerkiks jos si.