Valitte sähköaavtaalin

Tässä elpriskollen.se sie saatat nähhä mikkä sähkökaupat joila just nyt on halviimat hinnat sielä missä sie asut. Ennen ku valittet sähkökaupan sie piät ensiks päättää minkälainen aavtaali soppii sulle parhaiten. Tässä net neljä tavalisiimat:

Fasta hinta (fast pris)

Jos valittet aavtaalin missä on fasta hinta (fast pris) sie maksat saman hinnan koko aijan kun sulla on aavtaali. Tavalisiimat sitomisaijat on yks, kaks eli kolme vuotta.

Liikkuva hinta (rörligt pris) 

Jos valittet aavtaalin missä on liikkuva hinta (rörligt pris) sie saat sähköhinnan joka seuraa kehitystä pohjoismaisela sähköbörsilä Nordpool. Sinun hinta saattaa sillon mennä ylös ja alas vuen aikana.

On olemassa kahen tyyppisiä liikkuvia aavtaalia: juokseva (löpande) ja aikapäätetty (tidsbestämda). Juoksevan aavtaalin sie saatat taittaa ylössanomisenaijan raamissa. Aikapäätetyssä aavtaalissa sie olet sitoutunu ette ostaa sinun sähön samalta sähkökaupalta koko sen aijan mitä sinun aavtaali määrää.

Miksiaavtaali (mixavtal)

Miksiaavtaali (Mixavtal) merkittee ette sie maksat osan sinun sähöstä liikkuvhaan hinthaan ja osan fasta hinthaan.

Monessa sähköaupassa sie saatat muuttaa liikkuvan osan miksiaavtaalista fasta hinthaan.

Osotettu hinta (anvisat pris)

Jos et itte valitte sähköaavtaalia sillon sinun sähköverkkofööretaaki eli  -yritys tullee antamhaan sulle yhen sähkökaupan.  Sie saat sillon maksaa sellaisen osotetun hinnan (anvisat pris), joka useasti on korkeampi kun jos olisit valinu itte.

Viranomhainen Enersjimarkkinainspeksjuuni pittää ette kaikin pitävät valita aavtaalin ja sähkökaupan.