Rrymë

Ti e blen rrymën tuaj nga një tregtar rryme [elhandlare]. Në Suedi ka mëse 100 tregtar të ndryshëm që mund t’i përzgjedhësh.  Elpriskollen.se të ndihmon që t’i krahasosh çmimet dhe kontratat tek të gjithë tregtarët e rrymës. Uebsajti menaxhohet nga autoriteti Inspektorati i tregut të energjisë, EI.