Ky është Inspektorati i tregut të energjisë

Elpriskollen menaxhohet nga Inspektorati i tregut të energjisë. Ne jemi autoriteti mbikqyrës i tregut të energjisë, për rrymë, gaz natyror, dhe ngrohje qendrore. Të gjithë tregtarët e rrymës duhet t’i raportojnë kontratat fikse dhe lëvizëse të rrymës këtij inspektorati. Ti mund të shikosh edhe në uebsajtin e Inspektorati i tregut të energjisë: www.ei.se.