Vállje el-rávdnjesoahpamuša

Dás elpriskollen.se sáhtát oaidnit makkár el-gávppašeddjiin geain juste dál lea vuolimus hattit gos don orut.

Ovdal go válljet el-rávdnjegávppašeaddji de álggus galggat mearridit makkár lágán soahpamuš heive dutnje buoremusat. Dát lea dat njeallje dábáleamos:

Fásta haddi (fast pris)

Jus don válljet fásta hatti (fast pris) de mávssát seamme hatti olles soahpamušáiggi. Dábáleamos čatnanáigi lea okta, guokte dehe golbma jagi. 

Lihkki haddi (Rörligt pris)

Jus don válljet soahpamuša lihkki hattiid (rörligt pris) de oaččut el-rávdnjehatti mii čuvvo ovdáneami dan davviriikkalaš el-rávdnjeruhtamárkana Nordpool. Du haddi sáhttá sihke loktanit ja gahččat jagi mielde. 

Gávdnojit guokte lágán lihkki soahpamuša: joatkašuhtti (löpande) ja áigemearriduvvon (tidsbestämda). Joatkašuhtti soahpamuša sáhtát botket soahpamuša eretcealkináiggi siskkobealde. Áigemearriduvvon soahpamušas don leat geatnegahttán iežas oastit du el-rávnnji seamme el-rávdnjegávppašeaddjis olles dan áiggis masa dus lea soahpamuš.

Seaguhansoahpamuš (Mixavtal)

Seaguhansoahpamuš (mixavtal) mearkkaša ahte don mávssát oasi du el-rávnnjis lihkki haddái ja muhtin oasi fásta haddái.
Máŋgga el-rávdnjegávppašeddjiin don sáhtát rievdadit dan lihkki oasi fásta haddái.

Čujuhuvvon haddi (Anvisat pris)

Jus don it ieš válljet el-rávdnjesoahpamuša de du el-rávdnjefitnodat addá dutnje el-rávdnjegávppašeaddji. Dalle don beasat máksit nu gohččoduvvon čujuhuvvon hatti (anvisat pris), mii dávjá lea mihát alibut go jus don livčče ieš válljen.

Eiseváldi Energiijamárkandárkkistusa mielas juohkehaš galgá válljet soahpamuša ja el-rávdnje-gávppašeaddji.