Kontakterinen amen

Ako isi tut pućiba/pitanje ijan dobro došlo te kontakterine amen ko Energije hem Tržište inspekćije. Amen odgovorina ko pućibe ko švedski hem engleski.

Isi nekoliko naćinja te kontakterinen amen:

Postavinen jek pućibe ko amaro forum za mušterije ko web:

http://kundo.se/org/energimarknadsinspektionen/

E-pošta: registrator@ei.se

Telefoni: 016-16 27 27

Poštansko adresa: Box 155, 631 03 Eskilstuna

Fejsbok: http://www.facebook.com/pages elpriskollen/260550585266

Tu isto šaj te kontakterine agenciju za energiju potrošaća za savet ako tu:

  • Isi tut jek pućiba jeli jek pritužba za ti faktura jeli nešto avers ar mušterija
  • Na slažineja tut tekle kompanija, jeli ako tu osetineja tut ne sigurno dali dobindzan jek pravo obaveštenje taro kola zakonja hem pravilja važinena.

Tu kontakterineja Potrošaća energije agencije ko www.energimarknadsbyran.se jeli ko telefoni 08-522 789 50 (telefonsko vreme 09.00-12.00 ponedeljak do petak)