Wybierz umowę na dostawę energii elektrycznej

W serwisie internetowym elpriskollen.se możesz sprawdzić, którzy dostawcy energii elektrycznej obsługujący rejon Twojego miejsca zamieszkania oferują najniższe ceny energii elektrycznej.

Przed wybraniem dostawcy energii elektrycznej proszę się zastanowić, jakiego rodzaju umowa jest najbardziej odpowiednia w danym przypadku.

Oto cztery najczęściej występujące umowy:

Cena stała (fast pris)

Jeśli zdecydujesz się na umowę opartą na cenie stałej (fast pris), cena dostarczanej energii elektrycznej będzie taka sama przez cały okres trwania umowy. Umowa zawierana jest najczęściej na okres roku, dwóch lat lub trzech lat.

Cena zmienna (rörligt pris)

W przypadku gdy zdecydujesz się na umowę opartą na cenie zmiennej (rörligt pris), cena dostarczanej energii elektrycznej będzie zależna od zmian cen na skandynawskiej giełdzie energii elektrycznej Nordpool. Oznacza to, że cena może rosnąć i spadać w okresie trwania umowy.

Występują dwa rodzaje umów opartych na cenie zmiennej: umowa na czas nieokreślony (löpande) i umowa na czas określony (tidsbestämd). Umowę na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas określony zobowiązujesz się do kupowania energii elektrycznej od tego samego dostawcy przez cały czas trwania umowy.

Umowa kombinowana (mixavtal)

Umowa kombinowana (mixavtal) oznacza, że będziesz płacić za część dostarczanej energii elektrycznej w oparciu o cenę zmienną, a za część w oparciu o cenę stałą.
W przypadku części dostawców energii można zmienić zmienną część ceny na cenę stałą.

Cena wyznaczona (Anvisat pris) 

Jeśli samodzielnie nie dokonasz wyboru dostawcy energii elektrycznej, operator sieci elektroenergetycznej, któremu podlega Twój rejon, wyznaczy go za Ciebie. W tym przypadku będziesz płacić tzw. cenę wyznaczoną (anvisat pris), która często jest dużo wyższa niż gdybyś samodzielnie dokonał wyboru dostawcy.

Inspekcja Rynku Energii zaleca samodzielny wybór rodzaju umowy i dostawcy energii elektrycznej.