O Inspekcji Rynku Energii (Energimarknadsinspektionen)

Serwis internetowy Elpriskollen jest prowadzony przez Inspekcję Rynku Energii. Jesteśmy urzędem nadzorującym rynek energii elektrycznej, gazu ziemnego i energii cieplnej. Wszyscy dostawcy energii elektrycznej muszą składać do Inspekcji Rynku Energii sprawozdania o umowach oraz stałych i zmiennych cenach energii elektrycznej. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę internetową Inspekcji Rynku Energii: www.ei.se.