Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej

  1. Skontaktuj się z dostawcą energii elektrycznej, od którego chcesz kupować energię elektryczną. Zwykle wystarczy kontakt telefoniczny lub zgłoszenie zainteresowania na stronie internetowej danego dostawcy.
  2. Po podpisaniu lub zaakceptowaniu przez Ciebie umowy na dostawę energii elektrycznej Twój nowy dostawca energii elektrycznej poinformuje Twojego dotychczasowego dostawcę o zmianie.
  3. Operator sieci elektroenergetycznej odczyta Twój stan licznika. Następnie stan licznika zostanie przesłany do dotychczasowego i nowego dostawcy energii elektrycznej.
  4. Operator sieci elektroenergetycznej poinformuje Twojego dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej o tym, że zmieniłeś umowę na dostawę energii elektrycznej.