Gaz ziemny

Można zmienić dostawcę gazu, ale nie można zmienić operatora sieci gazowej. Z uwagi na to, że nadal występują różnice w cenach stosowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, zmieniając dostawcę gazu z najdroższego na najtańszego, można zaoszczędzić sporą sumę.

Jak zmienić dostawcę gazu ziemnego

  • Ceny można porównać w serwisie Gaspriskollen prowadzonym przez Konsumenckie Biuro Rynku Energii [Konsumenternas Energimarknadsbyrå].
  • Jeśli chcesz zmienić dostawcę gazu ziemnego, skontaktuj się z nowym, wybranym dostawcą w celu uzgodnienia warunków umowy. Następnie wszystkimi formalnościami związanymi ze zmiana dostawcy zajmą się Twój nowo wybrany dostawca oraz operator sieci.
  • Pamiętaj jednak, że zerwanie trwającej umowy w celu zmiany dostawcy jest związane z dodatkowymi kosztami.
  • Po zawarciu umowy nowy dostawca gazu wysyła zgłoszenie zmiany do operatora sieci gazowej.  Należy to zrobić na 14 dni przed wejściem zmiany w życie.

Nie można zmienić operatora sieci gazowej

Aby gaz ziemny mógł być dostarczany do Twojego domu, musisz posiadać umowę z lokalnym operatorem sieci gazowej. Konkurencja rynkowa dotyczy jedynie dostaw gazu, a nie operatorów sieci, dlatego nie można zmienić operatora sieci.

Operator sieci gazowej jest właścicielem przewodów gazowych oraz liczników, i ma możliwość sprawdzenia, że zakupiony przez Ciebie gaz jest Ci dostarczany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki operator sieci gazowej działa w Twoim regionie, skontaktuj się z urzędem gminy.

Ceny stosowane przez operatorów sieci gazowej są regulowane przez Inspekcję Rynku Energii. Celem jest zapewnienie klientom rozsądnych cen za usługi świadczone przez operatorów sieci.

Sprawdź ceny gazu na www.gaspriskollen.se

Tutaj znajdziesz aktualne ceny gazu ziemnego. Istnieją różne rodzaje umów na dostawę gazu ziemnego. Można wybrać np. cenę stałą lub cenę zmienną. Poza tym dostępne są tu informacje o tzw. cenie na czas nieokreślony, która jest stosowana w przypadku klientów, którzy nie zawarli umowy na dostawę gazu. Porównywarka cen Gaspriskollen prowadzona jest przez Konsumenckie Biuro Rynku Energii [Konsumenternas Energimarknadsbyrå].

Konsumenckie Biuro Rynku Energii to niezależna agencja, które oferuje bezpłatne informacje i porady na temat rynku energii.