Centralne ogrzewanie

Nawet jeśli poszczególni klienci – odbiorcy centralnego ogrzewania – mają stosunkowo słaba pozycję negocjacyjną w stosunku do dostawcy centralnego ogrzewania, istnieje pewna ochrona klienta w tym zakresie.

Ochrona odbiorców centralnego ogrzewania

  • Jeśli Twój dostawca centralnego ogrzewania będzie chciał zmienić warunki umowy na Twoją niekorzyść, musi on poinformować Cię o takiej zmianie na co najmniej dwa miesiące przed datą, od której zmiana ma obowiązywać. 
  • Dostawca centralnego ogrzewania musi również uzasadnić, dlaczego np. podwyżka ceny jest zasadna.
  • Jako klient w każdym wypadku masz prawo żądać negocjacji ceny i dostarczanej objętości zgodnie z umową. W związku z takim żądaniem masz prawa do otrzymania niezbędnych informacji na potrzeby negocjacji z dostawcą centralnego ogrzewania.
  • Jeśli nie dojdziecie do porozumienia, dostawca centralnego ogrzewania musi poinformować Cię ustnie lub na piśmie o tym, że negocjacje zostały zakończone oraz o przyczynie nieosiągnięcia przez Was porozumienia.
  • Możesz złożyć wniosek o mediację do Komisji ds. Centralnego Ogrzewania. Wniosek o mediację musi wpłynąć do Komisji ds. Centralnego Ogrzewania w ciągu trzech tygodni. Pamiętaj, że wniosek o mediację musi wpłynąć do Komisji ds. Centralnego Ogrzewania w ciągu trzech tygodni od daty zakończenia negocjacji.
  • Jeśli dostawca centralnego ogrzewania nie poinformował Cię o zmianie warunków umowy, nie ma on prawa ich stosować. Nie ma on także prawa do stosowania zmienionych warunków umowy przed upływem trzech tygodni od zakończenia negocjacji lub mediacji.
  • Masz możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy na dostawę centralnego ogrzewania. Standardowy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. 

Ochrona konsumenta w związku z zerwaniem umowy na dostawę centralnego ogrzewania

Aby dostawca centralnego ogrzewania mógł odciąć dopływ ogrzewania do Twojego mieszkania lub lokalu, muszą zostać spełnione określone warunki.

Dostawca centralnego ogrzewania ma prawo odciąć dopływ centralnego ogrzewania, jeśli jako konsument nie wypełniasz swoich obowiązków określonych w umowie, np. nie płacisz rachunków za dostarczoną energię cieplną.