Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:01:10

Yttrande Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen