Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:08:27

Svenska kraftnät har lämnat in förslag till Ei enligt EU-förordningen ER

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in förslagen från Svenska kraftnät enligt EU-förordningen ER.

Den 18 december 2017 trädde EU-förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) i kraft.

EU-förordningen ska förebygga omfattande störning och nätsammanbrott, förhindra och förebygga att en incident sprids eller förvärras samt möjliggöra en effektiv och snabb återuppbyggnad av elsystemet efter nätsammanbrott.

I förordningen ER anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till:

  • Villkor för att agera som leverantör av skyddstjänster på avtalsbasis.
  • Villkor för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster på avtalsbasis.
  • Regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter i enlighet med artikel 36.1.
  • Särskilda regler för avräkning av obalanser och avräkning av balansenergi, i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, i enlighet med artikel 39.1.

Dessa förslag har nu lämnats till Ei för beslut.

Vem berörs?

De aktörer som främst påverkas av förordningen är Svenska kraftnät, distributionsnätsföretag och anläggningar som hjälper nätet att komma tillbaka till normalt eller skärpt drifttillstånd.

Ei förväntas fatta beslut i juni 2019.

Mer information om ER

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter