Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 13:58:58

Möte

Styrelsemöte NordREG

NordREG:s styrelse sammanträder.

Från Ei deltar generaldirektören eller chefen för Ei:s avdelning marknadsövervakning och internationella frågor.

Nordic Energy Regulators (NordREG) är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Mer information finns på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fler kalenderhändelser