Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 05:56:12

Möte

Sammanträde CEER

CEER sammanträder.

Från Ei deltar generaldirektören eller avdelningschefen för Ei:s avdelning marknadsövervakning och internationella frågor.

Council of European Energy Regulators (CEER) är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER och deltar aktivt i flera av CEER:s arbetsgrupper.

Mer information finns på CEER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -