Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-08-11 13:26:07

Digitalt seminarium

Digitalt

EFFEKT-dialogen seminarium

Digitalt halvdagsseminarium med fokus på incitament för användning av flexibilitet i distributionsnät inklusive nätutvecklingsplaner och kunddialog.

Dagen innehåller bland annat en interaktiv del med diskussioner om kunddialog för att främja efterfrågeflexibilitet.

Fler kalenderhändelser