Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:13:18

Yttrande SOU 2024:18 Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

Försvarsdepartementet