Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 11:50:51

Yttrande En kapacitetsmekanism för elmarknaden

Klimat- och näringslivsdepartementet