Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 21:31:42

Yttrande Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg

Klimat- och näringslivsdepartementet