Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:57:01

Yttrande Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen