Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 10:08:44

Yttrande Tillväxtanalys PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning

Miljödepartementet