Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 14:16:41

Yttrande Slopad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar