Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-28 10:16:30

Yttrande Ny förverkandelagstiftning (SOU:2021:100)

Justitiedepartementet