Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:20:54

Yttrande Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)