Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 05:14:34

Yttrande Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023

Infrastrukturdepartementet