Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-05 05:47:34

Yttrande Förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Infrastrukturdepartementet