Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-25 12:37:16

Yttrande Förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Infrastrukturdepartementet