Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-03 20:32:35

Yttrande Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60)