Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 16:41:56

Yttrande Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60)