Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-26 22:13:25

Yttrande BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning