Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:04:01

Yttrande BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning