Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-09 10:37:30

Yttrande Utkast till förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet