Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:44:55

Yttrande Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Finansdepartementet