Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 13:03:53

Yttrande Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Finansdepartementet