Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-28 08:49:36

Yttrande Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Finansdepartementet