Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 00:05:20

Yttrande Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Finansdepartementet