Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:00:10

Yttrande Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Finansdepartementet