Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-19 00:39:54

Yttrande Remiss av fjärrkyleförordning, förordning om energimätning i byggnader och förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)