Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-22 01:43:58

Yttrande Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73)

Infrastrukturdepartementet